Mese a tündérfeleségről - Népmese | Mese @

Mese a tündérfeleségről

Székelyföldön van egy kerek hegy, a kerek hegy tetején bozótos fűvel, iszalaggal borított ingovány, alatta mélységes mély tó. A tó vize csak itt-ott csillan ki a bozót alól. Valamikor réges-régen az a szóbeszéd járta, hogy ahol a bozontos fű meg az ingovány szövevénye alól kilátszik a tó vize, ott éjszakánként meg-megjelenik egy szépséges tündér, a tó fenekén lakó zöld szakállú Ung király egyik aranyhajú lánya.

Mese a tündérfeleségről

A környező tanyákból éjszakánként odajártak a legények tündért látni, s ha valamelyikük megpillantotta Ung király aranyhajú lányát, a szíve örökre a tündérnél maradt.

Egy holdvilágos éjszakán egy szegény pásztorfiú is – János volt a neve – elment tündért látni. Meg is látta az aranyhajú lányt, bele is szeretett nyomban. Szép szóval kérlelte, szálljon ki a vízből, legyen az ő édes-kedves felesége.

- Nem hagyom el a víz alatti palotámat – mondta a tündérlány. – Ha igazán szeretsz engem, gyere velem az én birodalmamba: kristálypalota az én otthonom, csigahéj a zsindelye, klárissal van körülszegezve a kertem, s reggelenként énekelnek a virágaim. Gyere velem, János!

Mese a tündérfeleségről

A pásztorlegény már-már hallgatott volna a tündér szavára, de eszébe jutott az édesanyja meg az édesapja: hogyan hagyhatná el mindörökre öreg szüleit?

Búsan hazaballagott hát, de azontúl minden éjszaka elment, hogy beszélgessen az aranyhajú tündérrel. Jávorfa furulya lágy hangjával csalogatta a víz színére, és addig-addig beszélgettek, míg Ung király szépséges lánya is megszerette a pásztorfiút, s megmondta neki, hogy szíves örömest kiszállna ő a tóból, szíves örömest lenne hűséges felesége, de Ung király nem engedi, hogy lányai földre lépjenek, földi asszonnyá legyenek, ha csak a kezét is megfogná Jánosnak, a mélységes tó fenekére rántanák mindkettőjüket a zöld szakállú vízi király szolgái.

- Ne félj, édes mátkám! – biztatta János a szomorú tündérlányt. – Majd megmutatom én a zöld szakállú Ung királynak, hogy erősebb vagyok nála!

Másnap este János összekötötte a szarvánál fogva tizenkét bivalyát, a kötél végét meg a saját derekára csomózta, úgy ment fel a kerek hegy tetejére. Alighogy belefújt jávorfa sípjába, menten megjelent a szépséges tündérleány.

Mese a tündérfeleségről

- Fogd meg a kezemet, édes mátkám! – mondta neki János. – Fogd meg, és szorítsd jó erősen!

A tündérlány megfogta János kezét, János meg elkiáltotta magát:

- Hajhó, hajsz, derék bivalyaim!

Húzták a bivalyok Jánost, János meg a tündérlányt, s mire a zöld szakállú Ung király észbe kapott, addigra az aranyhajú már János karjába simult.

Hazavitte szép mátkáját a pásztorlegény, az egész falu megbámulta az aranyhajú lányt. Hamarosan megtartották a lakodalmat, és János meg az aranyhajú olyan boldogan éltek, mint páros gerlék az erdőben.

Székelyföldön úgy mesélik, hogy azóta sem látott tündért senki emberfia – a zöld szakállú Ung király alighanem megtiltotta lányainak, hogy holdvilágos éjszakán a víz színére szállva hallgassák a jávorfa furulya szavát.


A bűvös ásó népmese
A bűvös ásó
Mese a tündérfeleségről
Mese a tündérfeleségről
A három kismalac népmese
A három kismalac
A kecskegida és a farkas mese
A kecskegida és a farkas
A nyúl meg a tavaszi hó mese
A nyúl meg a tavaszi hó
Miért alszik a medve télen?
Miért alszik a medve télen?
Mi gyávább a nyúlnál mese
Mi gyávább a nyúlnál
A róka mint pásztor meséje
A róka mint pásztor
A szarvas aki magát csodálta mese
A szarvas aki magát csodálta
A kincset érő drága cicák népmese
A kincset érő drága cicák

[pro_ad_display_adzone id="33"]

A teve meg az egér mese
A teve meg az egér
Mese a bátor tengelicéről
A bátor tengelice
Mese a csökönyös kiselefántról
A csökönyös kiselefánt
Az ostoba és a furfangos népmese
Az ostoba és a furfangos
A tulipánná változott királyfi népmese
A tulipánná változott királyfi
A cinke meg a szél népmese
A cinke meg a szél
A kék sakál mese
A kék sakál
Palkó és a szamara népmese
Palkó és a szamara
A nyúl és az elefánt mese
A nyúl és az elefánt
Az oroszlánfejű szamár mese
Az oroszlánfejű szamár

[pro_ad_display_adzone id="32"]

Népmese a kakas gúnyája
A kakas gúnyája
A kovács és a sárkány mese
A kovács és a sárkány
Rókáné asszony keresztelői - Mese
Rókáné asszony keresztelői
Kinek szól a kakukk - Népmese
Kinek szól a kakukk
Az „aranykezű” cipészmester
Az „aranykezű” cipészmester
Népmese a három vándorlegényről
A három vándorlegény
Mese a csukáról
A csuka büntetése
A fekete madár népmese
A fekete madár
Mese a bugyellárisról, a pipáról meg a mesebeli süvegről
A bugyelláris, a pipa meg a ...
 A fecskék mese népmese
A fecskék
Népmese a csillagruháról
A csillagruha
A gazdag szegénysége népmese
A gazdag szegénysége
Mese az eltévedt kisverébről
Mese az eltévedt kisverébről
A bűvész és a lány népmese
A bűvész és a lány
A mosómedve meg a csiga mese
A mosómedve meg a csiga

[pro_ad_display_adzone id="33"]

A bajkeverő menyét mese
A bajkeverő menyét
Tükrös Kata meséje
Tükrös Kata
Kutya-macska barátság mese
Kutya-macska barátság
Civakodás mese
Civakodás
A gombakirály mese
A gombakirály
Borsószem-hercegkisasszony
Borsószem-hercegkisasszony
Cinegenaptár
Cinegenaptár
A kisegér nagy utazása
A kisegér nagy utazása
A kacsa meg a kígyó
A kacsa meg a kígyó
A molnár, a fia meg a szamár
A molnár, a fia meg a szamár

 Mini online rádió, gyerekzenék , gyerekdalok, mesék a nap 24 órájában..
Picur rádió gyerekdalok, mesék, mondókák, gyerekzenék .
 A kicsik online rádiója, versek, gyerekzenék , gyerekdalok mesék .
 Fun Kids angol  nyelvű online rádiójában idegen nyelvű mesék , gyerekzenék, gyerekdalok hallhatóak.
-oo-