Mese - A kék sakál - Népmese | Mese @

A kék sakál

Élt egyszer valahol távol Indiában, fent a legmagasabb hegyek egyikén, a sűrű erdő közepében egy sakál. Egy reggel az éhség annyira csikarta a hasát, olyan hangosan, hogy már nem bírta tovább hallgatni. Elhatározta, hogy leszalad a legközelebbi városba, szerencsét próbálni.

A város kapujában négy kutya támadta meg. Hanem a mi sakál kománk sem volt ám rest: nyaka közé szedte a lábát, és úgy elinalt, hogy a négy kutya közül egy sem tudta utolérni.

Menekülés közben átloholt egy festő udvarán, és beleesett egy festékes vödörbe. Ebben a vödörben tartotta a festő az indigókék színt, amivel az eget szokta festeni, merthogy főleg égboltot festett bárányfelhőkkel, ezt kívánták tőle a vevői.

Amikor a sakál nagy nehezen kikecmergett a festő kertjéből, megint csak összetalálkozott a négy kutyával, akik ezúttal rémület teljes tisztelettel tértek ki az útjából, földig hajolva, mert azt hitték, hogy a Himalája csúcsáról szállott alá a minden kutyák őse, a Kék Kutya.

Ezen a váratlan fordulaton úgy felbuzdult a sakál, hogy elhatározta, uralma alá fogja hajtani az erdőben élő állatokat.

Az erdő szélén éppen tanácskozásra gyűltek össze az állatok, volt miről vitatkozniuk éppen elég. A sakál azonban így szólt hozzájuk:

– A Himalája csúcsáról szálltam alá, hogy a királyotok legyek. Mindannyian hódoljatok nekem. Mert tudjátok meg: én vagyok a világ állatainak uralkodója.

Az oroszlán, a tigris, a párduc és a farkas alázatosan odakúsztak hozzája, s a sakál az oroszlánt rögtön kinevezte miniszterévé, a tigris lett az ajtónálló, a párduc őrizte az elemózsiát, a farkas pedig a küldönci tisztet töltötte be. Sakáltestvéreit pedig mindig távol tartotta magától, a színe elé egyet sem engedett.

Ezután a nagy semmittevésnek szentelte életét, mert ha az oroszlán ejtette el a vadat, ő csak elosztotta a többi állat között: a legjobb részeket természetesen megtartotta magának.

Hosszú hónapok múltak így el, s tulajdonképpen sohasem derült volna ki a turpissága – talán még ma is az állatok uralkodója volna -, ha egy éjjel arra nem ébred, hogy a messzeségben valahol egy sakál üvöltözik.

Félálomban, nem is tudva pontosan, hogy mit cselekszik, ő is üvöltéssel felelt a messzi szóra.

Igen ám, csakhogy az oroszlán, a tigris, a párduc és a farkas ebből az üvöltésből abban a percben tudta már, hogy a furcsa kék szőr csupán egy sakált takar.

Üldözőbe vették hát a kék sakált, és ahogy lélekszakadva futott, a hegyről le, dombra fel, menekülése közben belepottyant egy tóba. S ha már belepottyant, bizony a kék festék egykettőre leázott róla.

Szerencséjére még el tudott menekülni az erdőből, s azóta is bánatosan emlékszik vissza pünkösdi királyságára, amikor érdemtelenül bár, de egy darabig az erdők királya volt, a világ állatainak uralkodója.


A cinke meg a szél népmese
A cinke meg a szél
A kék sakál mese
A kék sakál
Palkó és a szamara népmese
Palkó és a szamara
A nyúl és az elefánt mese
A nyúl és az elefánt
Az oroszlánfejű szamár mese
Az oroszlánfejű szamár
Népmese a kakas gúnyája
A kakas gúnyája
A kovács és a sárkány mese
A kovács és a sárkány
Rókáné asszony keresztelői - Mese
Rókáné asszony keresztelői
Kinek szól a kakukk - Népmese
Kinek szól a kakukk
Az „aranykezű” cipészmester
Az „aranykezű” cipészmester

[pro_ad_display_adzone id="33"]

Népmese a három vándorlegényről
A három vándorlegény
Mese a csukáról
A csuka büntetése
A fekete madár népmese
A fekete madár
Mese a bugyellárisról, a pipáról meg a mesebeli süvegről
A bugyelláris, a pipa meg a ...
 A fecskék mese népmese
A fecskék
Népmese a csillagruháról
A csillagruha
A gazdag szegénysége népmese
A gazdag szegénysége
Mese az eltévedt kisverébről
Mese az eltévedt kisverébről
A bűvész és a lány népmese
A bűvész és a lány
A mosómedve meg a csiga mese
A mosómedve meg a csiga

[pro_ad_display_adzone id="32"]

A bajkeverő menyét mese
A bajkeverő menyét
Tükrös Kata meséje
Tükrös Kata
Kutya-macska barátság mese
Kutya-macska barátság
Civakodás mese
Civakodás
A gombakirály mese
A gombakirály
Borsószem-hercegkisasszony
Borsószem-hercegkisasszony
Cinegenaptár
Cinegenaptár
A kisegér nagy utazása
A kisegér nagy utazása
A kacsa meg a kígyó
A kacsa meg a kígyó
A molnár, a fia meg a szamár
A molnár, a fia meg a szamár
A bűvös ásó népmese
A bűvös ásó
Mese a tündérfeleségről
Mese a tündérfeleségről
A három kismalac népmese
A három kismalac
A kecskegida és a farkas mese
A kecskegida és a farkas
A nyúl meg a tavaszi hó mese
A nyúl meg a tavaszi hó

[pro_ad_display_adzone id="33"]

Miért alszik a medve télen?
Miért alszik a medve télen?
Mi gyávább a nyúlnál mese
Mi gyávább a nyúlnál
A róka mint pásztor meséje
A róka mint pásztor
A szarvas aki magát csodálta mese
A szarvas aki magát csodálta
A kincset érő drága cicák népmese
A kincset érő drága cicák
A teve meg az egér mese
A teve meg az egér
Mese a bátor tengelicéről
A bátor tengelice
Mese a csökönyös kiselefántról
A csökönyös kiselefánt
Az ostoba és a furfangos népmese
Az ostoba és a furfangos
A tulipánná változott királyfi népmese
A tulipánná változott királyfi

 Mini online rádió, gyerekzenék , gyerekdalok, mesék a nap 24 órájában..
Picur rádió gyerekdalok, mesék, mondókák, gyerekzenék .
 A kicsik online rádiója, versek, gyerekzenék , gyerekdalok mesék .
 Fun Kids angol  nyelvű online rádiójában idegen nyelvű mesék , gyerekzenék, gyerekdalok hallhatóak.
-oo-