Mese - A nyúl és az elefánt - Népmese | Mese @

A nyúl és az elefánt

Élt egyszer a rengetegben egy Vasagyar nevű hatalmas elefánt, számos elefántcsorda vezére. Volt ebben a rengetegben egy tó is, körülötte üregi nyulacskák laktak. Az elefántok minden este levágtattak a tóhoz, hogy megmártsák magukat a vizében.

Ezért még nem haragudtak volna a nyuszik, csakhogy az elefántok otromba lépteikkel mindig romba döntötték házacskáikat.

Egy reggel összegyűltek a nyulak tanácskozásra: A legidősebb nyúl; akit Nyuszifülnek hívtak, emelkedett először szólásra:

- Kedves nyulaim-bulaim, ez így nem mehet tovább! Ki kellene találnunk valamit, amivel Vasagyar urat és számos csordáját elűzzük.

Nyuszifül hatalmas szónoklatához hozzászólt, aki csak a nyúlnemzetség tagja volt:

Legutolsónak egy kis kajla fülű nyuszi, Lógófül lépett az alkalmi emelvényre.

- Rá kell ijesztenünk az elefántokra! – kezdte beszédét. – Elmegyek követségbe Vasagyarhoz, és elmagyarázom neki, hogy ez a tó mától kezdve Hold urunk birodalmához tartozik, és hogy a nyulak pedig az ő alattvalói, akiket személyes szolgálatára rendelt. Azt hiszem, tervemet siker koronázza, mert ma éppen telehold van.

Valamennyi nyúl és nyuszi örömrivalgásban tört ki, és vállukra vették volna Lógófület, ha őkelme nem tiltakozott volna ellene szerényen, de igen-igen határozottan. Lógófül tehát, amikor az alkony közeledett, elindult egymaga a félelmetes Vasagyarhoz.

Minden bátorságát összeszedve rontott neki a félelmetes elefántvezérnek.

- Hej, te gonosz elefánt rivallt rá -, hogyan merészelsz a Hold-tó vizébe belegázolni tisztátalan testeddel?!

Vasagyar meghökkenten nézett a nyuszira.

- Hogy merészelsz ilyen hangon beszélni velem? – kérdezte.
- Hogyne mernék! – adta a bankot Lógófül. – Hold urunk üzenteti neked, hogy még ma este kerekedj fel innen egész pereputtyoddal együtt, mert a színedet sem akarja látni többé!

Megijedt ám erre Vasagyar, és ormánya bánatában egész a földig ért.

- Igazán, még ma este el kell mennünk? – köszörülte meg a torkát szipogva. – De jaj neked, ha rá akarsz szedni!

Szép, derűs nyári este volt, s a holdvilág fent tündökölt az égen: Ahogy megérkeztek a tó partjára, Lógófül rámutatott a vízre:

- Íme, Hold urunk, aki lejött közénk, hogy parancsát teljesítsük. Hajts neki fejet és térdet, és távozz mihamar a vidékről! Legjobb lesz, ha nesztelenül viszed el az irhádat, mert látod, hogy fenséges, urunk gondolataiba mélyedve tűnődik a vízen…

Vasagyar rémülten látta, hogy a nyuszi valóban igazat mondott, és hétrét görnyedve; olyan nesztelenül, ahogy csak tellett tőle, még aznap éjjel eltávozott a vidékről, valamennyi csordájával együtt. S azóta a nyuszik boldogan élnek abban a rengetegben.


A cinke meg a szél népmese
A cinke meg a szél
A kék sakál mese
A kék sakál
Palkó és a szamara népmese
Palkó és a szamara
A nyúl és az elefánt mese
A nyúl és az elefánt
Az oroszlánfejű szamár mese
Az oroszlánfejű szamár
Népmese a kakas gúnyája
A kakas gúnyája
A kovács és a sárkány mese
A kovács és a sárkány
Rókáné asszony keresztelői - Mese
Rókáné asszony keresztelői
Kinek szól a kakukk - Népmese
Kinek szól a kakukk
Az „aranykezű” cipészmester
Az „aranykezű” cipészmester

[pro_ad_display_adzone id="33"]

Népmese a három vándorlegényről
A három vándorlegény
Mese a csukáról
A csuka büntetése
A fekete madár népmese
A fekete madár
Mese a bugyellárisról, a pipáról meg a mesebeli süvegről
A bugyelláris, a pipa meg a ...
 A fecskék mese népmese
A fecskék
Népmese a csillagruháról
A csillagruha
A gazdag szegénysége népmese
A gazdag szegénysége
Mese az eltévedt kisverébről
Mese az eltévedt kisverébről
A bűvész és a lány népmese
A bűvész és a lány
A mosómedve meg a csiga mese
A mosómedve meg a csiga

[pro_ad_display_adzone id="32"]

A bajkeverő menyét mese
A bajkeverő menyét
Tükrös Kata meséje
Tükrös Kata
Kutya-macska barátság mese
Kutya-macska barátság
Civakodás mese
Civakodás
A gombakirály mese
A gombakirály
Borsószem-hercegkisasszony
Borsószem-hercegkisasszony
Cinegenaptár
Cinegenaptár
A kisegér nagy utazása
A kisegér nagy utazása
A kacsa meg a kígyó
A kacsa meg a kígyó
A molnár, a fia meg a szamár
A molnár, a fia meg a szamár
A bűvös ásó népmese
A bűvös ásó
Mese a tündérfeleségről
Mese a tündérfeleségről
A három kismalac népmese
A három kismalac
A kecskegida és a farkas mese
A kecskegida és a farkas
A nyúl meg a tavaszi hó mese
A nyúl meg a tavaszi hó

[pro_ad_display_adzone id="33"]

Miért alszik a medve télen?
Miért alszik a medve télen?
Mi gyávább a nyúlnál mese
Mi gyávább a nyúlnál
A róka mint pásztor meséje
A róka mint pásztor
A szarvas aki magát csodálta mese
A szarvas aki magát csodálta
A kincset érő drága cicák népmese
A kincset érő drága cicák
A teve meg az egér mese
A teve meg az egér
Mese a bátor tengelicéről
A bátor tengelice
Mese a csökönyös kiselefántról
A csökönyös kiselefánt
Az ostoba és a furfangos népmese
Az ostoba és a furfangos
A tulipánná változott királyfi népmese
A tulipánná változott királyfi

 Mini online rádió, gyerekzenék , gyerekdalok, mesék a nap 24 órájában..
Picur rádió gyerekdalok, mesék, mondókák, gyerekzenék .
 A kicsik online rádiója, versek, gyerekzenék , gyerekdalok mesék .
 Fun Kids angol  nyelvű online rádiójában idegen nyelvű mesék , gyerekzenék, gyerekdalok hallhatóak.
-oo-